Diesel opslag tank

Dieselopslag tank

Het op de juiste manier opslaan van dieselolie voorkomt niet alleen milieuschade. Een goede, schone tank met onder andere een automatisch afslaand pistool en een filter beschermt de diesel voor uw kostbare machines, biedt comfort en veiligheid en gaat verspilling tegen.

Dieselopslagtanks dienen KIWA goedgekeurd te zijn en voorzien van een tankcertificaat. Het is verplicht het installeren en in gebruik stellen van de dieseltank door een erkend installateur uit te laten voeren. De gemeente zal u bij controle naar die certificaten vragen. Het is dan ook aan te raden deze zaken op orde te hebben.

doc bv heeft een eigen technische dienst welke bevoegd is de installatie van bovengrondse opslagtanks te verrichten.

Bel 0544 372345 voor een gratis en vrijblijvend advies over controle, aanpassing of vervanging van uw dieseltank of stuur een email

088 - 45 46 460 verkoop@oqvalue.nl Albert Schweitzerstraat 7 7131 PG Lichtenvoorde